میوه خشک کن خانگی............... دارای 10 سینی ............... کم مصرف
پیشنهادمیوه خشک کن صنعتیجهت مصارف صنعتیظرفیت 1200 کیلوکم مصرف
میوه خشک کن نیمه صنعتیمختص کارگاه های کوچکو کارآفرینی در منزل
بهتریندستگاه میوه خشک کن با تکنولوژی مایکروویوبا قابلیت باکتری زداییسرعت بالا در خشک کردنمختص میوه خشک صادراتی
بهتریناسلایسر میوهبرش سریع انواع میوهدارای تیغه هایی با اشکال مختلف برش
چیپس میوهسیب ترشمقوی ومفید
نگاه کلی به محصولات
  • دستگاه های خشک کن
  • چیپس میوه
  • سبزیجات خشک
  • گیاهان دارویی
No more Products to display
کلیه محصولات
No more Products to display
تولیدکنندگان عزیزاگر در اینترنت جایی نداشته باشید بزودی در بازار هم جایی نخواهید داشتمحصولات خود را ثبت نمایید.محصول خود را ثبت نمایید