میوه خشک کن خانگی............... دارای ۱۰ سینی ............... کم مصرف
پیشنهادمیوه خشک کن صنعتیجهت مصارف صنعتیظرفیت ۱۲۰۰ کیلوکم مصرف
میوه خشک کن نیمه صنعتیمختص کارگاه های کوچکو کارآفرینی در منزل
بهتریندستگاه میوه خشک کن با تکنولوژی مایکروویوبا قابلیت باکتری زداییسرعت بالا در خشک کردنمختص میوه خشک صادراتی
بهتریناسلایسر میوهبرش سریع انواع میوهدارای تیغه هایی با اشکال مختلف برش
چیپس میوهسیب ترشمقوی ومفید
نگاه کلی به محصولات
  • دستگاه های خشک کن
  • چیپس میوه
  • سبزیجات خشک
  • گیاهان دارویی
No more Products to display
کلیه محصولات
No more Products to display
X